Validointi XML käyttämällä DTD

Validointi ilman indeksejä sekä indeksien kanssa hidasti XML- käsittelyä. ... n SQL + XML hybriditietokanta DTD Document Type Definition. Määrittää dokumentin rakenteen ... käyttämällä integroituja merkkejä. Vaikka suunnittelijat voivat luoda merkkejä, XML- ... Document Type Definition) on joukko sääntöjä, jotka määräävät, mitkä elementtityypit ovat sallittuja XML-dokumentin sisällä. Ne siis määrittävät kunkin elementtityypin sallitun sisällön ja attribuutit. DTD kuvaa myös kaikki ulkoiset elementit, joihin on viitattu dokumentin sisällä sekä käytettävissä olevat notaatiot [1]. XML DTD ei ole ainoa tapa määritellä dokumentin tyyppi. XML Schema -tyyppimäärittely mahdollistaa myös nimiavaruudet huomioivan tyyppimäärittelyn. 7. XML ja tyylit Tyylien perusidea on erottaa dokumenttien tietosisältöä kuvaava rakenne dokumenttien esitystavasta. XML TO LINQ parsing - c#, xml, linq I have a simple XML, the use of XML TO LINQ analysis, but 'code', 'budget' data can not be in the form, tried a lot of methods, has been unable to effectively solve, ask the teacher whether you can help solve the problem, thanks for the assistance. 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO XML-PERUSKÄSITTEET XML Elementit Attribuutit Entiteetit Kommentit DTD Elementtien määritykset Attribuuttien määritykset Entiteettien määritykset ja notaatiot Validointi DTD:n avulla XML-SKEEMA XML-TIETOKANTA XMLType XMLType funktioiden käyttöä XMLType -näkymät XSU XML-KYSELYT Jäsentäminen DOM SAX DOM vs. SAX jäsentämisesimerkki SAX-rajapinnalla ... (Wikipedia: DTD, 2011.) DTD:tä voidaan hyödyntää joko sisällyttämällä se jokaiseen XML-tiedostoon erikseen, tai käyttämällä erillisiä DTD-määrittelydokumentteja, joihin viitataan niitä käyttävien XML-tiedostojen sisällä.

XML-skeemat - Jyväskylän yliopisto